fbpx
Spring til indhold

FORRETNINGSBETINGELSER

Som kunde af Sydhavs Puds anbefaler vi, at du læser vores forretningsbetingelser godt igennem.

Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.

Interval aftale.
Ved interval aftale sparer du 50% pr. vinduespolering ved 4. uges aftale (3-5 uger – 13 gange pr år) , 25% pr. vinduespolering ved 8 ugers aftale (7-9 uger – 6 gange pr år) og 10% pr vinduespolering ved 12 ugers aftale (11-13 uger – 4 gange pr år) i forhold til prisen på engangspolering.

Ved interval aftale forpligter man sig til 3 vinduespoleringer i valgte interval.

Har du lavet interval aftale og opsiger aftalen inden de 3 vinduespoleringer er udført, faktureres du differencen mellem pris på engangspolering og interval prisen pr. udført vinduespolering, plus et administrationsgebyr på 100 kr.

Udvendig vinduespolering/vask
Udvendig polering udføres som engangspolering eller som interval aftale hver 4. , 8. eller 12 uge.

Buske, træer og andet må ikke dække for vinduerne eller adgangen hertil.

Aftørring / vask af karme, rammer, lister på vinduet og kanter, hjørner på glasset samt pudsning af glas bag tremme-døre/vinduer er ikke inkluderet, med mindre det er skriftlig aftalt.

Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og vil derfor blive sprunget over. I tilfælde af is, sne og eventuelle våde/glatte træ-terrasser og tage, hvor vinduespudseren skønner, at det ikke er forsvarligt af hensyn til egen sikkerhed, forbeholder vi os retten til at springe disse vinduer over. Vi krediterer ikke i prisen.

Bor man i lejlighed skal der altid sættes “POST-IT” sedler i vinduerne – sker dette ikke vil vinduerne ikke blive vasket, samt man vil blive faktureret for opgavens pris.

Vask med Rentvandsanlæg (Vinduesvask)
Ved vask med rentvandsanlæg tager vi følgende forbehold. I opstartsfasen (1-3 gange) kan man måske se små aflejringer på vinduerne. Det skyldes en film af skidt, snavs og gamle sæberester, der sidder på vinduer og vinduesrammer. Vi gør vores bedste for at undgå aflejringer ved bl.a. at være ekstra omhyggelige med afskyldning de første par gange.

Er aflejringerne meget slemme, tilbyder vi at komme tilbage og vaske dine vinduer igen uden beregning. Du skal dog være opmærksom på, at du skal kontakte os telefonisk inden for 24 timer på telefon 42905080.

Vær opmærksom på at vinduerne er våde, når vinduespudseren har været der – De tørrer selv op i løbet af en lille time alt efter vejret.

I bebyggelser med højt siddende vinduer (over 230 cm) til overkant, vil vask med vaskeanlæg altid blive benyttet. 

Indvendig vinduespolering
Indvendig vinduespolering kan bestilles fra gang til gang eller i form af fast aftale. Ved indvendig vinduespolering er det dit ansvar at sørge for, at vindueskarme og andet omkring vinduerne er ryddet inden arbejdet udføres. Er dette ikke gjort, bliver det betragtet som et blokeret vindue og pudses ikke.

OBS: Indvendig vinduespolering udføres kun samtidigt med at vi udføre en opgave udvendigt.

Er du ikke hjemme, men har booket tid til indvendig vinduespolering faktureres du den normalt pris. Årsagen til dette er, at tiden er blokeret for en anden mulig kunde. Husk derfor at afmelde, hvis du alligevel ikke ønsker, at vi pudser dine vinduer indvendigt – Senest på dagen hvor du modtager din adviserings SMS. Af samme årsag anbefaler vi, at man booker tid fra gang til gang. Dette gøres telefonisk på 42905080 eller mail: info@sydhavspuds.dk

Special vinduer
– Velux/ovenlysvinduer
– Bly indfattede vinduer
– Vinduer/døre i/på udestuer, annekser, staldbygninger, pavilloner, drivhuse, værksteder, altaner mm.
– Vinduer/døre der er placeret over halvtage, udhæng, carporte mm.
– Tremme-døre/vinduer.
– Glasvægge, vindfang ol.

Alle de listede special vinduer er ikke medregnet i vores prisberegner, såfremt du ønsker at få disse medtaget skal du kontakte os telefonisk på 42905080, så beregner vi prisen på dine special vinduer.
Aftale om special vinduer vil altid fremgå af den fremsendte faktura.

Afrensning
Vi tilbyder også afrensning af dine vinduer, dog ikke vinduer hvor der sidder mørtelrester, cement eller lign. da disse materialer vil ridse glasset.

Betalingsbetingelser
Efter endt vinduespolering modtager du en faktura på den mail du har oplyst, ved ændring af mailadresse er det dit ansvar at meddele dette skriftligt til info@sydhavspuds.dk

Betaling kan ske via MobilePay, Mobilepay Subscriptions, betalingsservice (PBS) og girokort.

Betaling skal ske senest 8 dage efter hvert besøg. Har du ikke modtaget fakturaen senest 24 efter vores besøg, SKAL du kontakte os.
Ved overskridelse af betalingsfristen opkræves der rykkergebyr og renter i henhold til dansk lovgivning.
Vi bruger eksterne firmaer til at tage sig af rykkerproceduren. Equitycredit samt Dansk inkasso.

Prisregulering
Forbrugerprisindekset, plus 2% – afrundet til nærmest hele krone. (foretages den 25 marts, med udgangspunkt i februar indekset)
I år 2023 er prisreguleringen udskudt til den 14 maj.
Bestillinger foretaget før den 25 marts, vil blive prisreguleret.

Vinduespolering uden for rute/ekstra vinduespolering
Ønsker du polering på en bestemt dato eller et specifikt tidspunkt, som ligger uden for ruten, kan vi opkræve dig et kørselsgebyr, dette oplyses ved bestilling af det ekstra arbejde.

Aflåste steder
Vi sender dig en sms 3 dage før vi kommer, så du har mulighed for at låse evt. låger op. Er dette ikke sket vil vinduer og døre bag det aflukkede ikke blive pudset /vasket. Har vi en aftale og der alligevel er låst vil det fulde beløb blive opkrævet, da vores del af aftalen er overholdt.

Reklamation / Tilfredshedsgaranti
Som en del af vores tilfredshedsgaranti beder vi dig kontakte os inden for 24 timer på mail: reklamation@sydhavspuds.dk, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger. Herefter sørger vi hurtigst muligt for at udbedre fejlen. Vi fraskriver os et hvert ansvar for skader som ridser, brud i ruderne eller på karme/lister, som påstås skulle være forsaget af os, da det ikke kan konstateres, om der har været skader før vi har påbegyndt arbejdet.

Hvad kan du forvente bliver vasket væk ved vinduespoleringen?
• Snavs der er tilføjet vinduerne på naturlig vis, ved vind og vejr
• Trafikfilm og pollen
• De fleste efterladenskaber fra dyr

Hvad bliver bl.a. ikke vasket væk ved normal vinduespolering?
• Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer)
• Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da det efterlader kalkrester)
• Cement, mørtel, maling, lak, olie og lignende
• Fedt og madrester, pas på med at have grillen for tæt på dine vinduer.
• Mos, alger og lav.
• Ekskrementer fra bl.a. bier/hvepse.

Ændring af vinduespolering
Vil du ændre eller afmelde din vinduespolering, skal du meddele det til os senest 3 dage før næste vinduespolering – senest på dagen hvor du modtager din adviserings sms. Ellers skal der betales den normale pris, da vi har afsat tid til din opgave.

Dette gøres pr mail: info@sydhavspuds.dk
HUSK mailen skal indholde: navn og fuld adresse.

Vi gør opmærksom på, at adviserings sms/mail ikke kan besvares, ligeledes kan man ikke sende sms til telefon 42905080, da dette er et fastnetnummer.

Arbejdstider
Vi kører alle hverdage i tidsrummet 7.00-18.00 ca. Vi gør til tider brug af underleverandører (selvstændige vinduespudsere) for at kunne overholde alle aftaler. Disse vinduespudsere er oplært af os.

Ferie/sygdom/helligdage
Ved ferie/sygdom/helligdage kan det ske, at der skubbes lidt ved intervallerne, dvs. at vi kan komme en uge tidligere eller en uge senere end normalt aftalt. Der bliver annonceret på Facebook, hvornår vi holder ferie. Ved helligdage bliver der ikke annonceret.

Vejret
Vi udfører vinduespudsning i alt slags vejr; Sne, regn, blæst og frost er ingen hindring